Gode råd om el-kørestole

 
Denne side giver gode råd og informationer, som kan være med til at give dig størst mulig glæde af den joystickstyrede el-kørestol, som du har fået bevilget.
El-kørestolen er bevilget som et udlån og skal efter endt brug leveres tilbage til Hjælpemiddelcentret.
 
 
Pasning og vedligeholdelse af kørestolen
Den udlånte el-kørestol skal behandles på forsvarlig måde.
Læs brugsvejledningen grundigt og følg dens anvisninger.
 
Du er selv forpligtet til at rengøre og vedligeholde el-kørestolen.
Vær specielt opmærksom på at følge brugsvejledningens anbefalinger om at kontrollere dæktryk.
 
 
Forsikring
Hjælpemiddelcentret forventer, at du kontakter dit forsikringsselskab og får påtegnet de lånte hjælpemidler i din indboforsikring.
 
 

Opladning og parkering

El-kørestolen bør stå overdækket. Der må påregnes en egen udgift til el-opladning. El-kørestolen skal altid stå til opladning, når den ikke er i brug, da batteriet ellers kan beskadiges.

 

I forhold til færdselsreglerne skal du som fører af en el-kørestol forholde dig som;

                fodgænger, hvis hastigheden er under 6 km/t

                cyklist, hvis hastigheden er over 6 km/t

 
 
Lapning og dækservice på kørestol bevilget efter Servicelovens § 112
I forbindelse med, at du har fået bevilget en kørestol som hjælpemiddel efter Servicelovens § 112, gør vi opmærksom på, at du selv er forpligtet til at sørge for lapning og udskiftning af dæk samt at afholde udgiften hertil.
 
Hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning af dæk og slanger til kørestolen, kan der ydes hjælp til udskiftningen ifølge Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 624 af 15. juni 2006, § 4 stk. 5. Kontakt i så fald Hjælpemiddelcentret.
 
Du skal selv betale udgiften til den første udskiftning. Husk derfor at gemme kvitteringerne!
 

Du kan kontakte nedenstående firmaer vedr. lapning/ udskiftning af dæk:

Handiwork kørestolsværksted                              tlf. 29 65 70 35

Cykelmobilen                                                     tlf. 40 14 23 07

 
 

Hjemtransport af el-scooteren hvis den går i stykker eller punkterer:

 

  • medbring altid en mobiltelefon, når du færdes på steder, hvor der ikke kommer mange mennesker
  • du kan oprette et Falck-abonnement tlf. 70 10 20 30
  • tegnes Falck-abonnement gennem Handicaporganisationernes Brugerservice på
    telefon 36 75 17 93, vil der være en besparelse på abonnementsudgiften.